Make your own free website on Tripod.com

cva5461

Home
Hinh Anh
68 - 75
TLTMTBO
Tac pham & Tac gia

aa.jpg

( Coi chừng  gạch ngi rớt  v  đầu,  " thợ  xy " phần mới học  nghề, chưa  quen tay, phần gn cốt  r  rời v  gi , cầm  "  gạch ngi " khng  chắc  tay, nn " rớt"  hoi... !!! )